Czasami konieczna jest zmiana zespołu programistów, którzy współpracują z firmą – powodów takiego działania może być wiele. Należą do nich m.in. niewystarczająca wiedza w danej technologii, zbyt małe moce przerobowe, nieadekwatne koszty w stosunku do jakości wykonania zlecenia czy problemy komunikacyjne. Jak wygląda przejmowanie projektów programistycznych po innych wykonawcach?

grafika zmiana zespołu programistycznego

Przejmowanie projektów programistycznych – co lub kogo należy zmienić, by zadbać o odpowiedni rozwój oprogramowania?

Przejmowanie projektów programistycznych przez inny zespół lub software house może być niezbędne ze względu na różne czynniki. Najczęściej podjęcie takiej decyzji jest spowodowane rezygnacją klienta lub przedsiębiorstwa zajmującego się realizacją. W pierwszym przypadku przyczyną może być zwykłe niezadowolenie z dotychczasowej jakości pracy lub komunikacji, a także względy biznesowe. Firma programistyczna może z kolei porzucić projekt m.in. z uwagi na czynniki finansowe czy różne losowe sytuacje. W takim przypadku łatwiej jednak zadbać o komunikację poprzedniego zespołu z nowym, a tym samym przyspieszenie dość skomplikowanego procesu, jakim jest utrzymanie i opieka nad projektem podczas przejścia na usługi innej firmy.

W sytuacji, która wymaga zmian w zespole, niektórzy klienci zastanawiają się również nad przeniesieniem aplikacji na inną technologię. Warto jednak pamiętać, że najczęściej problemy wynikają bezpośrednio błędów lub nieodpowiedniej komunikacji, a nie z samych wyzwań technologicznych. Z tego względu najlepiej w pierwszej kolejności zająć się znalezieniem partnera, który będzie w stanie odpowiednio wykonać powierzone zadania. Sama aplikacja może nadal być oparta na tych samych rozwiązaniach.

utrzymanie i opieka a budowa oprogramowania od zera

Oprogramowanie na zamówienie – napisanie programu od nowa czy wsparcie programistyczne w ramach utrzymania?

Stan danego projektu może bardzo się różnić w zależności od standardu pracy poprzedniego zespołu. W niektórych sytuacjach próba przejęcia kodu może okazać się bardzo skomplikowana. Nawet wtedy, gdy mowa o tym samym języku programowania czy frameworku. Aby mieć pewność, że całość będzie wykonana w poprawny, profesjonalny sposób, warto przede wszystkim wybrać odpowiednią firmę do realizacji zlecenia. Opieka nad sklepem internetowym, autorskim systemem czy inną witryną powinna być powierzona doświadczonemu software house, który specjalizuje się nie tylko w danej technologii, lecz także w zadaniach związanych z przejmowaniem projektów.

W przypadku, gdy projekt przysparza szczególnie wielu trudności, często pojawia się myśl o napisaniu go zupełnie od nowa. Z punktu widzenia programisty może to być wygodne rozwiązanie – z wielu względów taka opcja nie będzie jednak opłacalna dla klienta. Nawet jeżeli kod przygotowany przez poprzedni zespół zawiera błędy, zwykle aplikacja jest już w zbyt zaawansowanej fazie rozwoju, żeby móc niskim kosztem przepisać ją od początku. Wprowadzenie poprawek i utrzymanie aplikacji to rozwiązanie, które wiąże się przeważnie z mniejszymi wydatkami oraz szybszą realizacją. Do tego warto zwrócić uwagę, że będzie to korzystniejsza opcja dla końcowych użytkowników, którzy nie będą musieli zmieniać swoich dotychczasowych przyzwyczajeń w ramach korzystania z danego rozwiązania.

proces przejmowania projektów programistycznych

Przejmowanie projektów programistycznych w Innovation Software

Każda firma podchodzi do tej kwestii w nieco inny sposób. W naszym przypadku priorytetem jest zapoznanie się z aktualną sytuacją oraz dostosowanie się do potrzeb klienta. Typowy przebieg tego procesu przebiega następująco:

  1. Analiza aktualnego środowiska.
  2. Wykonanie testów i określenie czynności, które mają być wykonane.
  3. Przygotowanie planu i wykonanie przejścia wraz z pełnym przejęciem opieki nad systemami.

Dla nowego zespołu, który podejmuje się opieki nad istniejącym projektem, kluczową kwestią jest weryfikacja i analiza systemu. W tym zakresie istotne będzie m.in. sprawdzenie dotychczasowej dokumentacji, odtworzenie programu oraz wykonanie testów, które mają na celu wskazanie błędów. Wszystkie z tych czynności pozwolą ocenić stopień skomplikowania poszczególnych elementów oraz jakość wykonanej pracy, co przełoży się na dalsze działania.

testy i weryfikacja kodu źródłowego

Aby móc sprawnie przeprowadzić powyższe czynności, zespół software house powinien otrzymać niezbędne dostępy oraz możliwość weryfikacji środowiska testowego i produkcyjnego. To pozwoli na sprawdzenie ich spójności oraz funkcjonalności. Już przy pierwszych testach dokonujemy weryfikacji kodu źródłowego, a także działania programu w poszczególnych środowiskach. Nasz zespół sporządza listę rozbieżności, aby móc następnie zaktualizować oprogramowanie, uzupełnić brakujące elementy lub zmienić części systemu. Pracujemy zgodnie z ustalonym harmonogramem, który pozwala sprawnie naprawić błędy i problemy dotyczące danego projektu.

Co jest potrzebne do przejęcia opieki nad projektem?

Podstawą jest dostęp do kodu źródłowego, a także do serwera, na którym jest hostowana aplikacja. Bez tego nie będzie możliwe zapoznanie się z danym rozwiązaniem, a tym samym – wprowadzenie niezbędnych zmian. Niezbędne jest także określenie odpowiednich ram czasowych, podczas których firma musi zapewnić swoim klientom dostęp do starszej wersji aplikacji lub alternatywne rozwiązanie. Cały proces zajmuje przeważnie od 2 do 3 tygodni – czas jest zależny przede wszystkim od poziomu skomplikowania projektu.

 przejmowanie projektów programistycznych krok po kroku

Proces przejęcia projektu po innym zespole krok po kroku

Powyższy opis to dość ogólne spojrzenie na proces przejęcia projektu – warto nieco bardziej szczegółowo skupić się na tej kwestii. W przypadku Innovation Software praca nad tego typu zleceniami przebiega w kilku prostych krokach.

  1. Zapoznanie się z firmą klienta, założeniami oraz planami dotyczącymi oprogramowania.
  2. Dokładny audyt kodu oraz dokumentacji.
  3. Estymacje pierwszych prac – klient może zlecić także kilka zadań na próbę.
  4. Ocena współpracy oparta na krótkiej rozmowie z klientem.
  5. Dostarczanie wyceny planowanych prac, a także maksymalnej estymacji czasowej.
  6. Zlecenie pełnego zakresu prac przez klienta.

Przy każdej realizacji uwzględniamy najistotniejsze kwestie związane z zarządzaniem projektem informatycznym, takie jak bezpieczeństwo, bieżące aktualizacje czy dokładne testowanie. Gdy projekt zostanie już całkowicie przejęty przez nasz zespół, następuje standardowa faza wykonywania zadań, testów oraz regularnych release’ów nowych wersji (np. cotygodniowych). Innovations Software zapewnia kompletną opiekę nad sklepem internetowym oraz innymi rozwiązaniami. Nie tylko rozwój oprogramowania, lecz także utrzymanie aplikacji po udostępnieniu jej użytkownikom.

kontakt innovation software - przejmowanie projektów programistycznych

Innovation Software to doświadczona firma programistyczna, która specjalizuje się w utrzymaniu i opiece. Zawsze dostosowujemy się do potrzeb projektu, aby móc spełnić wszystkie wymagania naszych klientów. Jeśli potrzebujesz pilnej wymiany obecnego zespołu software house, zapewnimy Twojej firmie pełne wsparcie programistyczne – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.