26.04.2021 r. obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Dzień ten jest dla nas niezwykle ważny, gdyż związany jest bezpośrednio z działalnością Innovation Software. Wszelkie autorskie rozwiązania, know-how, prawa do baz danych, teksty, logotypy czy innowacyjne oprogramowanie to przykłady własności intelektualnej w naszej firmie.

Szczególnie często nieprzestrzegane są prawa do własności intelektualnej w Internecie, np. poprzez kopiowanie zdjęć, treści czy innych publikacji, co narusza prawa twórcy. Przyczyną tego typu naruszeń jest zazwyczaj brak znajomości podstawowych reguł prawnych oraz przekonanie, że wszystko to, co zostało opublikowane w Internecie, może zostać dowolnie wykorzystane.

W Innovation Software dbamy o to, aby wszystkie realizacje były w 100% autorskie, przygotowane indywidualnie, pod potrzeby klienta.

Promujmy postęp i nowe rozwiązania – bez naruszania własności intelektualnej.