Blog

Top 6 technologii, które powinien znać początkujący Backend Developer

Tworzenie oprogramowania lub stron internetowych można podzielić na dwie główne części – frontend i backend. Pierwszy termin dotyczy części aplikacji widocznych dla użytkownika, z kolei drugi obejmuje wszystkie elementy odpowiadające za właściwe działanie oferowanych funkcjonalności. Jakie technologie są niezbędne w pracy Backend Developera?

Co to jest backend?

Słowo „backend” opisuje część aplikacji znajdującą się po stronie serwera. To właśnie tutaj zachodzą wszystkie procesy związane z przetwarzaniem informacji, bezpieczeństwem czy integracją z różnymi serwisami, na przykład bazami danych. W kontekście stron internetowych najważniejsze technologie używane w backendzie to m.in. PHP (wraz z opartymi na tym języku frameworkami, np. Symfony czy Laravel), MySQL, Docker i system kontroli wersji Git.

Frontend odpowiada z kolei za prezentowanie informacji użytkownikowi, jak również komunikację z backendem. Rola Backend Developera w zespole jest niezwykle istotna – programiści zajmujący się częścią serwerową muszą znać kilka kluczowych narzędzi, by zapewnić sprawne działanie całej aplikacji.

PHP – język, który napędza sporą część internetu

Według danych z portalu W3Techs język PHP jest używany przez niemal 80% wszystkich witryn. To jedna z najważniejszych technologii wykorzystywanych w aplikacjach webowych, która od początku skupia się na dodawaniu dynamicznych rozwiązań do stron www. Z jego pomocą można tworzyć rozbudowane aplikacje internetowe i sklepy online, a także udostępniać dane dla aplikacji mobilnych. Możliwe jest również opracowanie całkowicie samodzielnych programów. To wieloparadygmatowy język, który pozwala na połączenie różnych podejść do programowania – obecnie w PHP tworzy się przede wszystkim aplikacje oparte na modelu MVC z użyciem OOP, czyli programowania obiektowego.

OOP – programowanie obiektowe w PHP

Choć początkowo PHP nie obsługiwał programowania obiektowego, taka funkcjonalność pojawiła się już w trzeciej wersji języka wydanej w 1998 roku. Na czym polega OOP? U jego podstaw stoi organizowanie logiki programu wokół danych i relacji pomiędzy nimi. Najistotniejszą kwestią są tutaj obiekty i klasy, które określają stan oraz zachowanie obiektów o konkretnym przeznaczeniu.

Według wielu programistów kod zgodny z założeniami programowania obiektowego jest przejrzysty i łatwy w utrzymaniu. Znajomość OOP to obowiązkowa umiejętność zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych Backend Developerów.

PDO – PHP Data Object

To rozszerzenie języka PHP, które pozwala na łatwiejszą i bezpieczniejszą komunikację z bazami danych. PHP Data Objects to obiekty, które definiują metody połączenia oraz sposób wykonywania operacji z użyciem różnych silników bazodanowych. Dzięki temu programiści nie muszą opracowywać własnych rozwiązań, co znacznie przyspiesza development.

MVC, czyli Model-View-Controller

Model-View-Controller to wzorzec architektoniczny, który służy do organizowania struktury aplikacji. Kod jest podzielony na trzy współpracujące ze sobą części, realizujące określone zadania:

  • Model – określa struktury danych wraz z relacjami pomiędzy poszczególnymi obiektami,
  • View (widok) – interfejs widoczny dla użytkownika,
  • Controller (kontroler) – odpowiada za realizację logiki aplikacji, w tym większość procesów związanych z przetwarzaniem danych oraz komunikacją pomiędzy użytkownikiem a programem.

REST API

REST API to interfejs tworzony zgodnie z określonymi zasadami, który opisuje logikę przesyłania danych pomiędzy różnymi komponentami aplikacji, jak również pobieranie i wysyłanie informacji z użyciem zewnętrznych usług. W przypadku aplikacji PHP często jest wykorzystywany w celu udostępniania we frontendzie danych pochodzących z backendu.

Protokół wymiany informacji SOAP

SOAP to rozwiązanie, które umożliwia szybki przekaz danych pomiędzy aplikacjami sieciowymi i hostami. Można dzięki niemu pobierać informacje z zewnętrznych serwisów, np. hurtowni, a także przekazywać dane dalej. Komunikaty SOAP są tworzone w języku XML, który ściśle określa strukturę danych i jest wspierany przez wiele różnych platform.

Uwierzytelnianie i autoryzacja

W świecie aplikacji webowych bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Zarówno PHP, jak i praktycznie każdy framework oparty na tym języku, zapewnia dostęp do szeregu narzędzi związanych z uwierzytelnianiem i autoryzacją. Opanowanie kwestii z zakresu cyberbezpieczeństwa jest niezbędne dla programistów PHP.

MySQL – najpopularniejszy silnik bazy danych używany z PHP

MySQL to niezależna od PHP technologia, którą można w łatwy sposób połączyć z aplikacjami webowymi w PHP – m.in. za pomocą PDO. Bazy MySQL przechowują uporządkowane dane w różnych typach, a do zalet tego rozwiązania należy uniwersalność, skalowalność i wydajność.

Docker

To rozwiązanie, które znacznie ułatwia pracę programistów. Działanie Dockera opiera się na konteneryzacji, czyli dzieleniu środowiska na części odpowiadające najczęściej za konkretną funkcjonalność w ramach aplikacji. W ten sposób programy można bez problemu uruchomić na dowolnej maszynie bez konieczności instalowania i konfiguracji bibliotek. Dzięki temu programiści mogą pracować z projektem i testować zmiany ze znacznie większą wydajnością.

Git – kontrola wersji

Efektywna współpraca programistów wymaga sposobu na śledzenie zmian i stałą kontrolę kodu źródłowego. Właśnie taką funkcjonalność oferuje Git – to narzędzie, które powinien znać każdy Backend Developer, niezależnie od wykorzystywanej technologii. Proces powstawania oprogramowania z użyciem Gita najczęściej opiera się na przygotowaniu zmian w odrębnej gałęzi projektu, która jest następnie sprawdzana przez innych członków zespołu przed przyłączeniem jej do głównej części repozytorium.

Framework Symfony

To jeden z najczęściej używanych frameworków do PHP, który upraszcza tworzenie aplikacji poprzez możliwość wykorzystania szeregu gotowych komponentów. Z jego pomocą można łatwo zrealizować wzorzec MVC, tworząc kontrolery, widoki i modele danych wraz z obsługą REST API i innych rozwiązań.

Laravel

Framework Laravel jest często uznawany za „odchudzoną” wersję Symfony, jednak zapewnia dostęp do podobnego zestawu funkcjonalności i udogodnień. Największymi zaletami Laravel są gotowe moduły, takie jak:

  • moduł autentykacji użytkownika,
  • system szablonów Blade,
  • paczki pozwalające na łączenie się z kodem frontendowym (napisanym np. w Vue),
  • narzędzie ułatwiające projektowanie i korzystanie z baz danych (model Eloquent),
  • interfejs Artisan, który umożliwia sprawne zarządzanie aplikacją z poziomu wiersza poleceń.

Oferty pracy dla Backend Developerów w Innovation Software

Junior PHP Developer musi opanować wiele technologii, aby praca aplikacji czy strony internetowej przebiegała bez żadnych problemów. Wymienione wyżej języki programowania, narzędzia i frameworki to absolutny must-have początkującego programisty. Jeśli wiesz, jak korzystać z Gita czy MySQL, a PHP, Laravel oraz Symfony nie mają przed Tobą tajemnic, czas znaleźć pracę marzeń! Na programistów z takim zestawem umiejętności czeka wiele ofert. Na pozycji Junior Backend Developera wystarczy podstawowa znajomość tych technologii, które można szybko rozwinąć wraz z odpowiednim zespołem. Od Regular Backend Developerów oczekuje się z kolei pewnego doświadczenia i nieco głębszej wiedzy z zakresu PHP, obsługi baz danych czy sprawnego korzystania z rozwiązań dostępnych we frameworkach.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z zespołem Innovation Software już teraz, by zdobyć szczegółowe informacje o projekcie i wymaganiach. Firma oferuje możliwość pracy w trybie zdalnym z elastycznymi godzinami. Przed wysłaniem CV warto zapoznać się z przydatnymi poradami od rekruterów i managerów.